Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Niedziela, 17 Luty 2019 - 22:14:13 - EST, Imieniny: Aleksego, Donata, Zbigniewa

PRODUKTY - Systemy wizyjne - Kamery inteligentne

 • Lucid Triton - Nowy standard wydajności
 • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
 • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
 • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
 • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
 • Nowy Matrox Design Assistant X
 • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Produkty

 

Kontakt

 

Inteligentna kamera przemysłowa Matrox Iris GT

Inteligentna kamera przemysłowa Matrox Iris GT

Linia pyłoszczelnych, wodoodpornych i niezwykle wytrzymałych kamer intelignetnych wyposażonych w nadzwyczaj wydajny wbudowany procesor Intel® Atom©. Aplikacje tworzone bez konwencjonalnego programowania za pomocą Matrox Design Assistant.

Matrox Iris GT to linia potężnych kamer inteligentnych z oprogramowaniem Matrox Design Assistant 2.0 - intuicyjnym, wszechstronnym i rozszerzalnym zintegrowanym środowiskiem rozwojowym (IDE). Inżynierowie produkcji i technicy mogą łatwo konfigurować i szybko instalować aplikacje widzenia maszynowego na wysoko zintegrowanej platformie bez potrzeby konwencjonalnego programowania. Pozyskiwanie wideo, analiza, lokalizacja, pomiary, odczyt, weryfikacja, komunikacja oraz operacje wejścia/wyjścia, a także interfejs operatora bazujący na stronach www mogą być łatwo skonfigurowane za pomocą pojedynczego środowiska rozwojowego.

Opis

PRZEGLĄD

Korzyści:

 • Uproszczenie integracji systemu poprzez użycie kamery, procesora i pakietu oprogramowania rozwojowego pochodzących od jednego dostawcy posiadającego 30-letnie doświadczenie w przemyśle
 • Niezawodnie obługuje typowe prędkości produkcyjne dzięki potężnej architekturze wbudowanego procesora firmy Intel® pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Microsoft® Windows® CE
 • Konwencjonalna administracja, kontrola i monitorowanie aplikacji poprzez interfejs użytkownika bazujący na stronach www
 • Radzi sobie z wymaganiami różnych rozdzielczości obrazu, rozmiarów i prędkości poprzez wybór różnych monochromatycznych czujników CCD
 • Synchronizuje pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów z procesem produkcyjnym poprzez użycie zewnętrzne wyzwalanie elektronicznej migawki kamery
 • Możliwe bezpośrednie połączenie z innym wyposażeniem automatyki poprzez zintegrowane wejścia/wyjścia cyfrowe oraz port Ethernet i szeregowy
 • Komunikuje się z siecią lokalną lub rozleglą poprzez interfejs sieciowy Ethernet
 • Wytrzymała, pyłoszczelna i zmywalna obudowa IP67, dzieki czemu może być użyta w różnych aplikacjach

Potężna, konfigurowalna inteligentna kamera

Matrox Iris GT to linia pyłoszczelnych, wodoodpornych i niezwykle wytrzymałych kamer intelignetnych wyposażonych w nadzwyczaj wydajny wbudowany procesor Intel® Atom©. Aplikacje dla tej kamery są tworzone bez konwencjonalnego programowania za pomocą zintegrowanego środowiska rozwojowego Matrox Design Assistant lub za pomocą opcjonalnych narzędzi programistycznych zawartych w oprogramowaniu Matrox Imaging Library (MIL).

Kamera inteligentna Matrox Iris GT

Rozwijaj i instaluj swoje aplikacje

Tworzenie aplikacji dla inteligentnej kamery przemysłowej Matrox Iris GT

ROZWÓJ

Matrox Design Assistant

Matrox Design Assistant to zintegrowane środowisko rozwojowe (IDE), w którym aplikacje widzenia maszynowego są tworzone przez konstruowanie schematów blokowych zamiast pisania tradycyjnego kodu programu. Dodatkowo, oprócz budowania schematów blokowych, to środowisko umożliwia użytkownikom bezpośrednie zaprojektowanie interfejsu operatora aplikacji.

Zalety Matrox Design Assistant

> łatwe i szybkie rozwiązywanie aplikacji widzenia maszynowego bez pisania kodu programu przy użyciu intuicyjnej metodologii bazującej na schematach blokowych.
> Radzi sobie z aplikacjami widzenia maszynowego z największą pewnością używając wypróbowanych narzędzi dla analizy, lokalizacji, mierzenia, czytania i weryfikacji.
> Potrzeba nauczyć się obsługi i używać tylko jeden program dla tworzenia zarówno logiki aplikacji, jak i interfejsu operatora.
> Zmaksymalizowanie produktywności przez uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi na operacje analizy i przetwarzania obrazów.
> Uzyskiwanie natychmiastowych trafnych podpowiedzi poprzez zintegrowany kontekstowy przewodnik.
> Komunikowanie działań i wyników dla innych urządzeń automatyki i sprzętu przędsiębiorstwa poprzez dyskretne wejścia/wyjścia, port RS-232 i Ethernet (TCP/IP, EtherNet/IP© (trwająca certyfikacja) oraz MODBUS®).
> Kontrola zarządzania i niezależność poprzez możliwość tworzenia własnych kroków schematu blokowego.

Film Przegląd Matrox Design Assistant 2Przegląd Matrox Design Assistant 2 - film w języku angielskim.

Projektowanie aplikacji

Projektowanie schematu blokowego oraz interfejsu operatora odbywa się wewnątrz środowiska rozwojowego Matrox Design Assistant uruchamianego na komputerze PC działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft® Windows® (32-bitowa edycja Microsoft® Windows® XP lub Vista®). Schemat blokowy jest tworzony krok po kroku w sposób wizualny tak, że każdy krok jest pobierany z istniejącego zestawu narzędzi, a następnie interaktywnie konfigurowany. Zestaw narzędzi zawiera kroki dla analizy i przetwarzania obrazów, komunikacji, kontroli przepływu oraz obsługi wejść/wyjść. Wyjścia z każdego kroku, które mogą być obrazami i/lub alfanumerycznymi wynikami są łatwo łączone do odpowiednich wejść następnego kroku. Podejmowanie decyzji jest wykonywane porzez krok warunkowy, gdzie wyrażenie logiczne jest opisywane w sposób interakcyjny. Wyniki z kroków analizy i przetwarzania obrazów są natychmiast wyświetlane, co daje możliwość bardzo szybkiego wyregulowania parametrów. Przewodnik kontekstowy dostarcza pomocy dla każdego kroku w schemacie blokowym. Przejrzystość schematu blokowego jest zarządzana możliwością grupowania kroków w podschematy blokowe.

Film Matrox Design Assistant 2 - podschematy blokoweMatrox Design Assistant 2 - podschematy blokowe - film w języku angielskim.

Oprócz schematu blokowego Matrox Design Assistant umożliwia tworzenie własnego, bazującego na stronach www, interfejsu operatora dla aplikacji poprzez wbudowany graficzny edytor HTML. Użytkownicy mogą zmieniać istniejące wzorce używając szeroki wybór opisów (graficznych i tekstowych), wejść (pola edycyjne, przyciski kontrolne i markery obrazu) i wyjść (oryginalne lub wybrane wyniki i wskaźniki stanu). Interfejs operatora może być także dostosowany przy użyciu innych edytorów HTML np. do dodania takich elementów jak tabele.

Dlaczego schemat blokowy?

Schemat blokowy to uniwersalnie dostępna, rozpoznawalna i rozumiana metoda opisywania sekwencji operacji w procesie. W szczególności inżynierowie produkcji i technicy muszą być obeznani z intuicyjną, logiczną i wizualną naturę schematu blokowego.

Tworzenie własnych kroków schematu blokowego

Tworzenie własnego kroku schematu blokowego Użytkownicy mają możliwość rozszerzania możliwości oprogramowania Matrox Design Assistant poprzez dołączony pakiet oprogramowania rozwojowego (SDK) Custom Step. SDK w połączeniu z Microsoft® Visual Studio® 2005 umożliwia tworzenie własnych kroków schematu blokowego przy użyciu języka programowania C#. Te kroki mogą wprowadzać własne algorytmy analizy i przetwarzania obrazów, a także własne protokoły komunikacyjne. SDK jest dostarczane ze zbiorem przykładowych projektów dla przyspieszenia rozwoju własnych kroków.

Wdrażanie aplikacji

Gdy rozwój aplikacji zostaje zakończony, to schemat blokowy i interfejs operatora są ładowane do inteligentnej kamery przemysłowej Matrox Iris GT i tam lokalnie są przechowywane. Wtedy schemat blokowy jest w kamerze uruchamiany niezależnie od komputera PC. Interfejs operatora jest przeglądany z dowolnego komputera PC przy użyciu przeglądarki internetowej (Microsoft® Internet Explorer® 7). Alternatywnie, dostęp do kamery inteligentnej Matrox Iris GT może być zrealizowany z samodzielnej aplikacji uruchamianej na komputerze PC i utworzonej używają środowikska rozwojowego aplikacji takiego, jak Microsoft® Visual Basic®.

Konfigurowalny interfejs twórcy

Interfejs użytkownika Matrox Design Assistant może być dopasowany do każdego twórcy. Przestrzeń robocza może być zreorganizowana, nawet pomiędzy kilkoma monitorami dla spełnienia indywidualnych preferencji i dalszego zwiększenia produktywności.

Przestrzeń robocza Matrox Design Assistant

Przykłady, poradniki i szkolenia

Szkolenia Matrox Design AssistantMatrox Design Assistant zawiera wiele przykładowych projektów oraz poradniki wideo, które mogą pomóc nowym twórcom szybko stać się produktywnym. Matrox Imaging oferuje także kursy szkoleniowe z instruktorem w siedzibie głównej Matrox oraz w wybranych lokalizacjach na świecie. Patrz aktualnie dostępne terminy szkoleń w dziale szkoleń.

PODGLĄD OPERATORA

Tworzenie zindywidualizowanego podglądu operatora

Film Matrox Design Assistant 2 - podgląd operatoraMatrox Design Assistant 2 - podgląd operatora - film w języku angielskim.

Podgląd operatora w Matrox Design Assistant

Wynikowy podgląd opertora widziany w przeglądarce internetowej

Wynikowy podgląd operatora Matrox Design Assistant

NARZĘDZIA

Analiza i przetwarzanie obrazów

Głównymi narzędziami dla Matrox Design Assistant są kroki schamtu blokowego dla kalibracji, poprawiania i przekształcania obrazów, lokalizacji obiektów, wydobywania i mierzenia cech, odczytu łańcuchów znaków, dekodowanie i weryfikowanie znaków identyfikacyjnych. Te są tak zaprojektowane, aby zapewnić optymalną wydajność i niezawodność.

Rozpoznawanie wzorca

DA2 Pattern MatchingMatrox Design Assistant zawiera dwa kroki dla wykonywania rozpoznawania wzorców: Pattern Matching (test zgodności wzorca) oraz Geometric Model Finder (poszukiwacz modelu geometrycznego). Te kroki są używane głównie dla lokalizacji złożonych obiektów dla kierowania suwnicą, zrobotyzowany stanowiskiem lub dla kierowania kolejnymi operacjami pomiarowymi.

DA2 Pattern MatchingKrok Pattern Matching bazuje na znormalizowanej korelacji poziomów szarości (normalized grauscale correlation - NGC), klasycznej technice, która szuka wzorzec poprzez poszukiwanie podobnego rozłożenia przestrzennego intensywności. Hierarchiczna strategia poszukiwań umożłiwia temu krokowi szybkie i niezawodne lokalizowanie wzorca z subpikselową dokładnością, włącznie z jego wielokrotnym wystąpieniem, które może być przesunięte lub nieco obrócone. Krok działa dobrze jeżeli oświetlenie sceny zmienia się jednorodnie, co jest użyteczne dla współpracy ze słabnącym oświetleniem. Wzorzec może być definiowany ręcznie lub określony automatycznie dla wyrównania. Dla zwiększenia wydajności można ręcznie wyregulować parametry poszukiwań oraz ręcznie edytować wzorzec.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok Pattern MatchingMatrox Design Assistant 2 - krok Pattern Matching - film w języku angielskim.

DA2 Geometric Model Finder Model Finder (wymaga dodatkowej licencji) jest krokiem bazującym na opatentowanej technice (chronione patentami USA 7,027,651; 7,319,791; 7,327,888) używającej cech geometrycznych (np. konturów) dla poszukiwań obiektów. Krok ten z subpikselową dokładnością szybko i niezawodnie znajduje wiele modeli obiektów, ich wielokrotne wystąpienia, które są przesunięte, obrócone i przeskalowane. GMF lokalizuje obiekty, które są częściowo niewidoczne i kontynuuje poszukiwania nawet w przypadku nieprzewidzianych zmian oświetlenia zmniejszając w ten sposób wymagania dla oświetlenia. Model może być definiowany ręcznie na podstawie obrazu, może być uzyskany z rysunku CAD lub określony automatycznie dla wyrównania. Dla zwiększenia wydajności, parametry GMF mogą być ręcznie dopasowywane oraz modele mogą być ręcznie edytowane.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok Model FinderMatrox Design Assistant 2 - krok Model Finder - film w języku angielskim.

Wydobywanie i analiza cech

DA2 Blob AnalysisKrok Blob Analysis (analiza plam) jest używany do identyfikacji, liczenia, lokalizacji i mierzenia podstawowych cech i obiektów dla określenia ich obecności i położenia oraz dla dalszego badania obiektów. Krok Blob Analysis pracuje z segmentowanymi obrazami binarnymi, gdzie obiekty są wcześniej oddzielone od tła oraz od innych obiektów. Narzędzie bardzo szybko identyfikuje plamy i może mierzyć ponad 50 charakterystyk binarnych i z poziomami szarości. Pomiary mogą być użyte do porządkowania i wybierania obiektów.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok Blob AnalysisMatrox Design Assistant 2 - krok Blob Analysis - film w języku angielskim.

Pomiary 2D

DA2 MetrologyDA2 MeasurementKrok Metrology jest przeznaczony do aplikacji wymiarowania geometrycznego 2D i kontroli tolerancji wymiarów. Krok szybko wyodrębnia krawędzie w zdefiniowanych obszarach dla najlepszego wyeksponowania cech geometrycznych. Krok ten obsługuje także konstrukcje cech geometrycznych powstałych z innych zmierzonych lub zdefiniowanych matematycznie. Geometryczne cechy obejmują łuki, okręgi, punkty i segmenty. Krok sprawdza tolerancje bazując na wymiarach, pozycji i kształtach cech geometrycznych. Efektywność kroku uwydatnia się gdy istnieje możliwość niespodziewanych zmian oświetlenia, co łagodzi wymagania dla oświetlenia. Spodziewane zmierzone i skonstruowane cechy geometryczne wraz z tolerancjami są przechowywane wspólnie we wzorniku, który może być łatwo repozycjonowany przy użyciu innych narzędzi lokalizacyjnych.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok MetrologyMatrox Design Assistant 2 - krok Metrology - film w języku angielskim.

Rozpoznawanie znaków

DA2 OCRDA2 OCR String Reader (wymaga dodatkowej licencji) jest krokiem dla czytania łańcuchów znaków, które są wygrawerowane, wytrawione, nacechowane, wydrukowane, wybite lub stemplowane na powierzchniach. Ten krok bazuje na zaawansowanej technice, która używa cech geometrycznych do szybkiej lokalizacji i odczytu łańcucha znaków na obrazie, gdzie znaki są dobrze odseparowane od tła i od siebie nawzajem. Krok obsługuje łańcuchy znaków ze znaną i nieznaną ilością znaków oraz z proporcjonalnymi lub nierównomiernymi odstępami. Dostosowuje się do zmian w kącie położenia znaku w odniesieniu do całego łańcucha, współczynnika kształtu, skali i ścięcia, a także do odwrócenia kontrastu. Znaki mogą być ułożone w wielu liniach oraz pod nieznacznym kątem. Narzędzie odczytuje z wykorzystaniem wielu predefiniowanych czcionek (bazujących na alfabecie łacińskim) TrueType i Poscript oraz zdefiniowanych przez użytkownika. Dodatkowo łańcuchy znaków mogą spełniać zdefiniowane przez użytkownika reguły gramatyczne, co dodatkowo zwiększa szybkość rozpoznawania.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok String ReaderMatrox Design Assistant 2 - krok String Reader - film w języku angielskim.

Odczyt i weryfikacja kodów 1D i 2D

Code Reader to krok dla szybkiego i niezawodnego lokalizowania i czytania kodów 1D i 2D oraz złożonych znaków identyfikacyjnych. Ten krok obługuje kody obrócone, przeskalowane oraz zdegradowane w słabych warunkach oświetleniowych. Krok Code Reader może zwrócić orientację, pozycję i rozmiar kodu.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok Code ReaderMatrox Design Assistant 2 - krok Code Reader - film w języku angielskim.

DA2 Code Reader DA2 Code Reader DA2 Code Reader

DA2 Code Reader DA2 Code Reader DA2 Code Reader

Kalibracja

DA2 CalibrationDA2 CalibrationKalibracja to procedura wymagana dla przetwarzania i analizy obrazów. Matrox Design Assistant zawiera krok 2D Calibration dla konwersji wyników (np. pozycji i pomiarów) z pikseli do jednostek świata rzeczywistego i odwrotnie. Narzędzie to może kompensować wyniki nawet w przypadku zniekształceń pochodzących od obiektywu oraz w przypadku zniekształceń perspektywicznych. Kalibracja jest realizowana poprzez użycie obrazu z siatką wzorcową lub poprzez wskazanie listy znanych punktów i może być wykonana poprzez narzędzia w postaci strony www uruchamianej z inteligentnej kamery przemysłowej.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok 2D CalibrationMatrox Design Assistant 2 - krok 2D Calibration - film w języku angielskim.

Podstawowe przetwarzanie obrazów

DA2 Image ProcessingDA2 Image ProcessingMatrox Design Assistant zawiera krok Image processing (krok przetwarzania i analizy obrazów) dla poprawiania i przekształcania obrazów do przygotowywania następnych analiz. Obsługiwane operacje obejmują operacje arytmetyczne, filtrowanie, geometryczne przekształcenia, operacje logiczne, mapowania LUT, operacje morfologiczne i progowania.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok Image ProcessingMatrox Design Assistant 2 - krok Image Processing - film w języku angielskim.

Matrox Design Assistant zawiera także kroki Edge Locator oraz Intensity Checker. Edge Locator poszukuje obiektów poprzez lokalizowanie prostych krawędzi, a Intensity Checker jest używany do analizy obiektów używając intensywności obrazu.

Film Matrox Design Assistant 2 - krok Image ProcessingMatrox Design Assistant 2 - krok Image Processing - film w języku angielskim.

ŁĄCZNOŚĆ

Podłączanie do urządzeń i sieci

Inteligentna kamera przemysłowa Matrox Iris GT posiada interfejs Ethernet 10/100/1000 MBit dla połączenia siecią lokalną lub globalną. Komunikacja w tych sieciach jest konfigurowana poprzez Matrox Design Assistant i może używać zarówno protokołu TCP/IP, jak i EtherNet/IP© (trwająca certyfikacja) lub MODBUS® over TCP/IP. Te dwa ostatnie umożliwiają interakcję ze sterownikami automatyki i z robotami przemysłowymi. Kamera Matrox Iris GT może być także skonfigurowana do bezpośredniego współdziałania z urządzeniami automatyki poprzez interfejs szeregowy RS-232, a także 8 przemysłowych wejść/wyjść cyfrowych (4 wejścia i 4 wyjścia).

DA2 - komunikacja

Dane techniczne

Model: GT300* GT1200* GT1900*
Czujnik kamery:
Typ kamery: Cyfrowa kamera CCD
Typ czujnika: CCD ze skanowaniem progresywnym Kodak KAI-0340S CCD ze skanowaniem progresywnym Sony ICX445AL CCD ze skanowaniem progresywnym Sony ICX274AL
Kolor/Mono: Monochromatyczna Monochromatyczna Monochromatyczna
Rozmiar optyczny: 1/3" 1/3" 1/1.8"
Rozmiar czujnika [piksele]: 640 (H) x 480 (V) 1280 (H) x 960 (V) 1600 (H) x 1200 (V)
Rozmiar komórki czujnika: 7.4 µm (H) x 7.4 µm (V) 3.75 µm (H) x 3.75 µm (V) 4.4 µm (H) x 4.4 µm (V)
Maksymalna szybkość ramki: 110 r/s przy pełnej rozdzielczości 22.5 r/s przy pełnej rozdzielczości 15 r/s przy pełnej rozdzielczości
Zakres wzmocnienia: 0 - 36 dB 0 - 36 dB 0 - 36 dB
Szybkość migawki: 34 us - 1.19 s 58 us - 2.91 s 88 us - 3.50 s
Opóźnienie synchronizacji zewnętrznej: 1.1 us 1.4 us 7.2 us
Opóźnienie synchronizacji zewnętrznej do wyjścia strobującego: 1.5 us 1.5 us 7.2 us
Procesor:
Typ procesora: 1.6GHz Intel® Atom® (Z530)
Pamięć RAM: 256 MB
Pamięć Flash: 1 GB
Wejścia/Wyjścia:
Sieć LAN: Ethernet 10 / 100 Mbit/s
Szeregowy: RS-232
Wejścia/wyjścia cyfrowe: 4 wejścia, 4 wyjścia, 1 wejście wyzwalające izolowane optycznie, 1 wyjście strobujące
Mechanika/elektryka:
Wymiary (D x S x W): Patrz podręcznik "Matrox iris GT with Design Assistant Installation and Technical Reference"
Mocowanie obiektywu: C-Mount
Złącza: M12 8-pinowe dla interfejsu Ethernet, M12 17-pinowe dla zasilania i wejść/wyjść cyfrowych, M12 12-pin dla portów VGA i USB
Ciężar: 0.7 kg
Wymagania zasilania: +24 V DC @ 0.425A, typowo 10 W
Temperatura pracy: 0 °C to 50 °C
Wymagania wentylacji: naturalna konwekcja
Certyfikaty: CE klasa A, FCC klasa A, RoHS, obudowa IP67
Środowisko programowe:
System operacyjny: Microsoft® Windows® CE .NET 6.0 (konfigurowanie poprzez usługi TCP/IP, telnet, http oraz ftp)
Narzędzia rozwojowe: Matrox Design Assistant IDE dla Matrox Iris
Wymagania systemowe PC: Microsoft® Windows® XP Professional z Service Pack 2 lub Microsoft® Vista, Microsoft® Internet Explorer 7.0, 310 MB wolnej przestrzenii dyskowej, port Ethernet 10/100/1000 Mbit oraz napęd DVD

ZAMAWIANIE

Sprzęt

Kod produktu
Opis
GT300* Inteligentna kamera przemysłowa Matrox Iris GT z czujnikiem CCD monochromatycznym 640x480 110 r/s, CPU Intel Atom 1.6 GHz, 256MB DRAM, dysk flas 1GB, zawiera Matrox Design Assistant.
GT1200* Inteligentna kamera przemysłowa Matrox Iris GT z czujnikiem CCD monochromatycznym 1280x960 22 r/s, CPU Intel Atom 1.6 GHz, 256MB DRAM, dysk flas 1GB, zawiera Matrox Design Assistant.
GT1900* Inteligentna kamera przemysłowa Matrox Iris GT z czujnikiem CCD monochromatycznym 1600x1200 15 r/s, CPU Intel Atom 1.6 GHz, 256MB DRAM, dysk flas 1GB, zawiera Matrox Design Assistant.
GT-STARTER-KIT* Pakiet startowy Matrox Iris GT. Zawiera zasilacz, obiektyw C-Mount z ogniskową 12 mm, kabel Ethernet, kabel zasilający oraz płytę rozdzielająca dla wejść/wyjść cyfrowych oraz portu RS-232.
GT-CBL-PWR/3* Kabel 3 m dla kamery Matrox Iris GT dla podłączenie zasilania, RS-232 oraz wejść/wyjść cyfrowych. M12 do otwartych zakończeń.
GT-CBL-ETH/5* Kabel Ethernet 5 m dla kamery Matrox Iris GT. M12 do złącza RJ45.
GT-CBL-VGAUSB* Kabel 1 m dla kamery Matrox Iris GT dla podłączenia VGA i USB. M12 do złącza HD-15 i USB.
BREAKOUT-BOX* Płyta dla Matrox Iris GT rozdzielająca złącze M12 na wejścia/wyjścia cyfrowe, wejście wyzwalające i wyjście strobujące, port RS232 i wejście zasilające. Zawiera kabel M12 do DB25.

Oprogramowanie

Płyta DVD ze zintegrowanym środowiskiem rozwojowym (IDE) Matrox Iris Design Assistant dla Matrox Iris GT jest dołączany do każdej inteligentnej kamery przemysłowej Matrox Iris GT1. Dodatkowo, każda kamera Matrox Iris GT zawiera licencje dla kroków Blob Analysis, Code Reader, Edge Locator, Image Processing, Intensity Checker, Metrology, Pattern Recognition, Calibration oraz dla obsługi wejść/wyjść i komunikacji. Dodatkowe moduły, takie jak Model Finder i/lub String Reader wymagają instalacji dodatkowej(-ych) licencji.

Kod produktu
Opis
DA IRIS MAINT Rozszerzenie programu wsparcia dla Matrox Desing Assistant for Matrox Iris GT na kolejny rok.
1 Modele GT300/M*, GT1200/M* i GT1900/M* nie zawierają Matrox Design Assistant i wymagają pakietu rozwojowego MIL, który jest sprzedawany oddzielnie. Patrz opis oprogramowania MIL dla dalszych informacji.

Dla dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z nami: +48 32 775 0371, info@crijolanta.com.pl lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Dokumenty

irisgt.pdf - Ulotka - w języku angielskim
DA2_Overview - Przegląd DA2 - Film - w języku angielskim
DA2_Sub-flowcharts - DA2 podschematy blokowe - Film - w języku angielskim
DA2_OperatorView - DA2 podgląd operatora - Film - w języku angielskim
DA2_PatternMatchingStep - DA2 krok Pattern Matching - Film - w języku angielskim
DA2_ModelFinderStep - DA2 krok Model Finder - Film - w języku angielskim
DA2_BlobAnalysisStep - DA2 krok Blob Analysis - Film - w języku angielskim
DA2_MetrologyStep - DA2 krok Metrology - Film - w języku angielskim
DA2_StringReaderStep - DA2 krok String Reader - Film - w języku angielskim
DA2_CodeReaderStep - DA2 krok Code Reader - Film - w języku angielskim
DA2_CalibrationStep - DA2 krok 2D Calibration - Film - w języku angielskim
DA2_ImageProcessingStep - DA2 krok Image Processing - Film - w języku angielskim
DA2_IntensityCheckerStep - DA2 krok Image Processing - Film - w języku angielskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE