Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Wtorek, 26 Marzec 2019 - 08:48:25 - EST, Imieniny: Emanuela, Teodora, Tekli

PRODUKTY - Oprogramowanie - Aplikacje

 • Lucid Triton - Nowy standard wydajności
 • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
 • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
 • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
 • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
 • Nowy Matrox Design Assistant X
 • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Produkty

 

Kontakt

 

Oprogramowanie CRI MARS Professional

Oprogramowanie CRI MARS Professional

System analizy, przetwarzania, rozpoznawania i pomiarów obrazów. Wyposażony w moduł analizy ruchu cząsteczek. Dla komputerów klasy IBM PC. Dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 i Windows XP.

MARS Professional dla Windows 1.0 to oprogramowanie do analizy, przetwarzania, rozpoznawania i pomiarów obrazów monochromatycznych i barwnych. Oprogramowanie to może pracować bez lub niezależnie od posiadanego sprzętu do pozyskiwania obrazów lub pracować z bezpośrednim wykorzystaniem takiego sprzętu opartego na różnorodnych modelach kart frame grabberów.

Opis

Oprogramowanie CRI na miarę XXI wieku

Program MARS Professional został napisany w celu automatyzacji prac związanych z obróbką, analizą, rozpoznawaniem i pomiarami obrazów wideo i mikroskopowych. Wszędzie tam, gdzie ważne jest obiektywne rozstrzyganie na podstawie wizualnej oceny stanu, system pozyskiwania i analizy obrazów jest najefektywniejszym rozwiązaniem, które posiada dodatkowo wiele innych zalet.
Jeżeli trzeba zliczać i mierzyć obiekty lub cząsteczki, porównywać kształty i rozmiary, rozróżniać poziomy barw lub po prostu manipulować obrazem, to napewno pomoże w tym pakiet oprogramowania MARS Professional.
MARS Professional pozwala na zaoszczędzenie czasu poprzez automatyzację procesu pomiaru oraz pozwala na obiektywne rozstrzyganie stanu przedstawionego na obrazie i to nawet w przypadkach, kiedy patrząc na to z innego punktu widzenia jest to niemożliwe.
Obecnie istnieje wiele sprawdzonych dziedzin zastosowań takiego oprogramowania: analiza korozji, analiza promieniowania X (zdjęcia rentgenowskie), badania roślin, densytometria, farmakologia, histopatologia, kontrola jakości, obrazowanie termiczne, obrazy satelitarne, przetwórstwo żywności, medycyna, metalurgia, mikroskopia, wymiarowanie cząstek i drobin i wiele innych. Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta i nie wymaga od użytkownika wiedzy informatycznej. Zastosowanie zaawansowanych technik wymaga jednak podstaw wiedzy z dziedziny analizy i przetwarzania obrazów.

Dane techniczne

Pozyskiwanie obrazów

  Obrazy dla programu MARS można pozyskiwać z archiwum znajdującym się na dysku komputera lub w sposób bezpośredni ze źródła sygnału wideo (kamera lub magnetowid) za pomocą odpowiedniego interfejsu wideo.
 • Dla odczytu i zapisu obrazu na dysk komputera akceptowane są następujące formaty graficzne: BMP, DIB, GIF, PCX, TARGA oraz TIFF o rozdzielczości barwnej 1-, 4-, 8-, 16- i 24-bitowej
 • Pozyskiwanie obrazów wideo w sposób bezpośredni może odbywać się za pomocą różnych modeli kart interfejsów wideo (frame grabberów i procesorów wideo). Biblioteka programów obsługi dla różnych modeli kart interfejsów wideo jest stale poszerzana przez producenta.
 • Dla użytkowania programu nie jest wymagany sprzęt do pozyskiwania obrazów. Jest on traktowany jako opcjonalny.
 • Maksymalne rozmiary pozyskiwanego obrazu to 8000 x 8000 piskeli. W przypadku pozyskiwania obrazu za pomocą interfejsu wideo maksymalne rozmiary pozyskiwanego obrazu są uzależnione od modelu tego interfejsu. Przeważnie do 1024 x 768 pikseli.

Edycja obrazów

  MARS Professional zawiera prosty edytor graficzny, który daje możliwość tworzenia i edycji obrazów. W edytorze graficznym dostępne są takie narzędzia jak:
 • rysowanie punktów o zadanej grubości,
 • rysowanie odcinków o zadanej grubości,
 • rysowanie prostokątów o zadanej grubości,
 • rysowanie wypełnionych prostokątów,
 • rysowanie okręgów,
 • rysowanie kół,
 • nanoszenie tekstu na obraz,
 • gumowanie fragmentów obrazu,
 • wypełnianie obszarów zadaną barwą.

Przetwarzanie obrazów

  Przetwarzanie obrazów daje użytkownikowi możliwość wyeksponowania z tych obrazów informacji, które są dla niego najbardzej użyteczne. Funkcje przetwarzania obrazów obejmują:
 • Korekcję barwną obrazu: korekcja gamma, poszerzanie zakresu barw, ograniczanie liczby barw, pseudokoloryzacja i mapowanie barw.
 • Konwersję obrazu do różnych rozdzielczości barwnych: obraz binarny 1-bitowy oraz z poziomami szarości 8-bitowy lub obraz barwny RGB 24-bitowy.
 • Filtrację obrazu obejmującą wygładzanie obrazu (filtry uśredniające, wygładzające, medianowy i modalny), wyostrzanie obrazu (filtry wyostrzające), konturowanie (filtry: konturujący prosty, detektor konturu, LaPlace'a i Sobel'a), efekty specjalne (filtry: niwelacja przeplotu, niwelacja barwy, grawerujący, minimum i maksimum) oraz dowolne efekty uzyskiwane za pomocą filtrów definiowanych przez użytkownika.
 • Funkcje specjalne: binaryzacja obiektów, progowanie automatyczne, odcinanie tła, rozgraniczanie barw, grupowanie barw, przesunięcie skali barw i negacja barw.
 • Operacje morfologiczne na obrazach binarnych i barwnych: erozja, dylatacja, otwieranie, zamykanie, odszumianie oraz obrysowanie.
 • Operacje arytmetyczne na obrazach: dodawanie, uśrednianie, przenikanie, odejmowanie, różnica, mnożenie, dzielenie, AND, OR, XOR, minimum i maksimum.

Kalibracja

  Kalibracja w MARS Professional jest stosowana do określenia wzorca jednostki miary, wzorca obiektu oraz wzorca klasy obiektów.
 • Kalibracja jednostek miary ma na celu określenie rzeczywistych rozmiarów piksela obrazu, dzięki czemu realizowane pomiary będą wyrażane w rzeczywistych jednostkach miary.
 • Kalibracja wzorca obiektów ma na celu określenia zakresu zmian poziomów składowych barwy obiektu. Dzięki temu program ma możliwość automatycznego oddzielenia obiektów od tła. Ustalanie wzorca obiektów odbywa się poprzez wskazywanie przykładowych punktów obiektu na obrazie.
 • Kalibracja klasy obiektów ma na celu zdefiniowanie wzorca dla interesującej nas klasy obiektów, niezbędnego dla realizacji funkcji klasyfikacji obiektów.

Pomiary

  Pomiary obrazów i obiektów na tych obrazach odbywają się w sposób zautomatyzowany. Użytkownik ma dostępne funkcje pomiaru długości, pola powierzchni, parametrów obiektów, prędkości ruchu obiektów oraz funkcję rozpoznawania obiektów.
 • Pomiary długości realizowane poprzez wskazywanie mierzonych odcinków na obrazie.
 • Pomiary pola powierzchni realizowane na całym obrazie.
 • Pomiary obiektów realizowane na pojedynczych wskazywanych obiektach lub wszystkich obiektach zawartych na obrazie. Mierzone są takie parametry obiektów jak: pole powierzchni, obwód Srednica, minimalny i maksymalny Ferret, kołowość wydłużenie, średni poziom szarości oraz odchylenie standardowe poziomu szarości.
 • Klasyfikacja obiektów jest realizowana na podstawie zmierzonych parametrów obiektów. Na podstawie wartości tych parametrów program MARS Professional stwierdza, czy dany obiekt należy do jednej ze zdefiniowanych klas obiektów.
 • Analiza ruchu obiektów jest realizowana na podstawie pojedynczych obrazów ruchu obiektów zawierających ciągłe lub wielopunktowe ślady ruchu tych obiektów. Analiza ruchu dokonywana jest na podstawie uzyskanych wyników pomiaru prędkości oraz na podstawie tworzonej mapy ruchu obiektów.
 • Program MARS Professional umożliwia ograniczanie pola pomiarowego poprzez określenie odpowiedniego obszaru ograniczającego w postaci koła, kwadratu lub prostokąta.

Wyniki pomiarowe

  Użytkownik ma możliwość przeglądania i przechowywania wszystkich wyników pomiarowych. Dla celów prostej analizy dostępna jest funkcja obliczania sumy, średniej lub odchylenia standardowego dla wszystkich pomiarów lub wybranej serii pomiarowej.
 • Dla odczytu i zapisu wyników pomiarowych dostępne są następujące formaty danych: DPM (format numeryczny MARS), DPT (format tekstowy) oraz WK1 (format arkusza kalkulacyjnego Lotus 1-2-3).
 • Dzięki możliwości zapamiętywania pomiarów w zbiorach tekstowych w standardzie ASCII wyniki tych pomiarów mogą być w łatwy sposób przenoszone do dowolnego pakietu statystycznego dla ich dalszej obróbki i analizy.

Funkcje pomocnicze i inne cechy

  Dla usprawnienia funkcjonowania programu wyposażony jest on w szereg funkcji pomocniczych:
 • Drukowanie obrazów i wyników pomiarowych.
 • Określanie globalnych ograniczeń parametrów dla mierzonych obiektów.
 • Możliwość pracy z kilkoma obrazami jednocześnie.
 • Możliwość przetwarzania obrazów o różnych rozdzielczościach barwnych.

Wymagania systemowe

 • komputer PC z procesorem IA32 (klasy Pentium lub lepszym)
 • system operacyjny Microsoft® Windows® 98, Me, NT® 4.0, 2000 lub XP
 • minimum 32 MB pamięci operacyjnej RAM dla Windows® 98/Me, 64 MB RAM dla Windows® NT® 4.0/2000 lub 128 MB RAM dla Windows® XP
 • minimum 10 MB wolnej przestrzeni dyskowej
 • karta grafiki (może być na karcie frame grabbera)
 • urządzenie wskazujące obsługiwane przez Windows®
 • opcjonalny frame grabber firmy Data Translation lub Matrox ze sterownikiem MIL dla Microsoft® Windows® 98/Me/NT 4.0/2000/XP

Dokumenty

marspro.pdf - Ulotka - w języku polskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE