CRI JOLANTA - strona główna
BASLER - kamery matrycowe GigE Vision serii Scout i Pioneer
 
O firmie Informacje Produkty Usługi Serwis Pobierz pliki Szukaj  
  Wtorek, 11 Grudzień 2018, 13:42:43 - EST, Imieniny: Damazego, Daniela, Waldemara
 
PRODUKTY - Programy
 
Systemy wizyjne
Frame grabbery
Procesory wideo
Akwizycja danych
Medyczne
Kamery
Obiektywy
Oświetlacze
Lasery
Optyka
Programy
Biblioteki oprogramowania SDK
Aplikacje
Akcesoria
 
Napisz do nas
 
Programy
Archiwum programów
 
 
Oprogramowanie CRI MARS Professional

Oprogramowanie CRI MARS Professional System analizy, przetwarzania, rozpoznawania i pomiarów obrazów. Wyposażony w moduł analizy ruchu cząsteczek. Dla komputerów klasy IBM PC. Dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 i Windows XP.
 

MARS Professional dla Windows 1.0 to oprogramowanie do analizy, przetwarzania, rozpoznawania i pomiarów obrazów monochromatycznych i barwnych. Oprogramowanie to może pracować bez lub niezależnie od posiadanego sprzętu do pozyskiwania obrazów lub pracować z bezpośrednim wykorzystaniem takiego sprzętu opartego na różnorodnych modelach kart frame grabberów.
 

Dokumenty związane z produktem:
marspro.pdf - Ulotka - w języku polskim

 

 Charakterystyka   Opis techniczny   Wymagania sprzętowe

CHARAKTERYSTYKA

Oprogramowanie CRI na miarę XXI wieku

Program MARS Professional został napisany w celu automatyzacji prac związanych z obróbką, analizą, rozpoznawaniem i pomiarami obrazów wideo i mikroskopowych. Wszędzie tam, gdzie ważne jest obiektywne rozstrzyganie na podstawie wizualnej oceny stanu, system pozyskiwania i analizy obrazów jest najefektywniejszym rozwiązaniem, które posiada dodatkowo wiele innych zalet.
Jeżeli trzeba zliczać i mierzyć obiekty lub cząsteczki, porównywać kształty i rozmiary, rozróżniać poziomy barw lub po prostu manipulować obrazem, to napewno pomoże w tym pakiet oprogramowania MARS Professional.
MARS Professional pozwala na zaoszczędzenie czasu poprzez automatyzację procesu pomiaru oraz pozwala na obiektywne rozstrzyganie stanu przedstawionego na obrazie i to nawet w przypadkach, kiedy patrząc na to z innego punktu widzenia jest to niemożliwe.
Obecnie istnieje wiele sprawdzonych dziedzin zastosowań takiego oprogramowania: analiza korozji, analiza promieniowania X (zdjęcia rentgenowskie), badania roślin, densytometria, farmakologia, histopatologia, kontrola jakości, obrazowanie termiczne, obrazy satelitarne, przetwórstwo żywności, medycyna, metalurgia, mikroskopia, wymiarowanie cząstek i drobin i wiele innych. Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta i nie wymaga od użytkownika wiedzy informatycznej. Zastosowanie zaawansowanych technik wymaga jednak podstaw wiedzy z dziedziny analizy i przetwarzania obrazów.
 

SPECYFIKACJA

Pozyskiwanie obrazów

Edycja obrazów

  MARS Professional zawiera prosty edytor graficzny, który daje możliwość tworzenia i edycji obrazów. W edytorze graficznym dostępne są takie narzędzia jak:
 • rysowanie punktów o zadanej grubości,
 • rysowanie odcinków o zadanej grubości,
 • rysowanie prostokątów o zadanej grubości,
 • rysowanie wypełnionych prostokątów,
 • rysowanie okręgów,
 • rysowanie kół,
 • nanoszenie tekstu na obraz,
 • gumowanie fragmentów obrazu,
 • wypełnianie obszarów zadaną barwą.

Przetwarzanie obrazów

  Przetwarzanie obrazów daje użytkownikowi możliwość wyeksponowania z tych obrazów informacji, które są dla niego najbardzej użyteczne. Funkcje przetwarzania obrazów obejmują:
 • Korekcję barwną obrazu: korekcja gamma, poszerzanie zakresu barw, ograniczanie liczby barw, pseudokoloryzacja i mapowanie barw.
 • Konwersję obrazu do różnych rozdzielczości barwnych: obraz binarny 1-bitowy oraz z poziomami szarości 8-bitowy lub obraz barwny RGB 24-bitowy.
 • Filtrację obrazu obejmującą wygładzanie obrazu (filtry uśredniające, wygładzające, medianowy i modalny), wyostrzanie obrazu (filtry wyostrzające), konturowanie (filtry: konturujący prosty, detektor konturu, LaPlace'a i Sobel'a), efekty specjalne (filtry: niwelacja przeplotu, niwelacja barwy, grawerujący, minimum i maksimum) oraz dowolne efekty uzyskiwane za pomocą filtrów definiowanych przez użytkownika.
 • Funkcje specjalne: binaryzacja obiektów, progowanie automatyczne, odcinanie tła, rozgraniczanie barw, grupowanie barw, przesunięcie skali barw i negacja barw.
 • Operacje morfologiczne na obrazach binarnych i barwnych: erozja, dylatacja, otwieranie, zamykanie, odszumianie oraz obrysowanie.
 • Operacje arytmetyczne na obrazach: dodawanie, uśrednianie, przenikanie, odejmowanie, różnica, mnożenie, dzielenie, AND, OR, XOR, minimum i maksimum.

Kalibracja

  Kalibracja w MARS Professional jest stosowana do określenia wzorca jednostki miary, wzorca obiektu oraz wzorca klasy obiektów.
 • Kalibracja jednostek miary ma na celu określenie rzeczywistych rozmiarów piksela obrazu, dzięki czemu realizowane pomiary będą wyrażane w rzeczywistych jednostkach miary.
 • Kalibracja wzorca obiektów ma na celu określenia zakresu zmian poziomów składowych barwy obiektu. Dzięki temu program ma możliwość automatycznego oddzielenia obiektów od tła. Ustalanie wzorca obiektów odbywa się poprzez wskazywanie przykładowych punktów obiektu na obrazie.
 • Kalibracja klasy obiektów ma na celu zdefiniowanie wzorca dla interesującej nas klasy obiektów, niezbędnego dla realizacji funkcji klasyfikacji obiektów.

Pomiary

  Pomiary obrazów i obiektów na tych obrazach odbywają się w sposób zautomatyzowany. Użytkownik ma dostępne funkcje pomiaru długości, pola powierzchni, parametrów obiektów, prędkości ruchu obiektów oraz funkcję rozpoznawania obiektów.
 • Pomiary długości realizowane poprzez wskazywanie mierzonych odcinków na obrazie.
 • Pomiary pola powierzchni realizowane na całym obrazie.
 • Pomiary obiektów realizowane na pojedynczych wskazywanych obiektach lub wszystkich obiektach zawartych na obrazie. Mierzone są takie parametry obiektów jak: pole powierzchni, obwód Srednica, minimalny i maksymalny Ferret, kołowość wydłużenie, średni poziom szarości oraz odchylenie standardowe poziomu szarości.
 • Klasyfikacja obiektów jest realizowana na podstawie zmierzonych parametrów obiektów. Na podstawie wartości tych parametrów program MARS Professional stwierdza, czy dany obiekt należy do jednej ze zdefiniowanych klas obiektów.
 • Analiza ruchu obiektów jest realizowana na podstawie pojedynczych obrazów ruchu obiektów zawierających ciągłe lub wielopunktowe ślady ruchu tych obiektów. Analiza ruchu dokonywana jest na podstawie uzyskanych wyników pomiaru prędkości oraz na podstawie tworzonej mapy ruchu obiektów.
 • Program MARS Professional umożliwia ograniczanie pola pomiarowego poprzez określenie odpowiedniego obszaru ograniczającego w postaci koła, kwadratu lub prostokąta.

Wyniki pomiarowe

  Użytkownik ma możliwość przeglądania i przechowywania wszystkich wyników pomiarowych. Dla celów prostej analizy dostępna jest funkcja obliczania sumy, średniej lub odchylenia standardowego dla wszystkich pomiarów lub wybranej serii pomiarowej.
 • Dla odczytu i zapisu wyników pomiarowych dostępne są następujące formaty danych: DPM (format numeryczny MARS), DPT (format tekstowy) oraz WK1 (format arkusza kalkulacyjnego Lotus 1-2-3).
 • Dzięki możliwości zapamiętywania pomiarów w zbiorach tekstowych w standardzie ASCII wyniki tych pomiarów mogą być w łatwy sposób przenoszone do dowolnego pakietu statystycznego dla ich dalszej obróbki i analizy.

Funkcje pomocnicze i inne cechy

  Dla usprawnienia funkcjonowania programu wyposażony jest on w szereg funkcji pomocniczych:
 • Drukowanie obrazów i wyników pomiarowych.
 • Określanie globalnych ograniczeń parametrów dla mierzonych obiektów.
 • Możliwość pracy z kilkoma obrazami jednocześnie.
 • Możliwość przetwarzania obrazów o różnych rozdzielczościach barwnych.

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 
Strona główna | O firmie | Informacje | Produkty | Usługi | Serwis | Pobierz pliki | Szukaj
Systemy wizyjne | Frame grabbery | Procesory wideo | Akwizycja danych | Medyczne | Kamery | Obiektywy | Oświetlacze | Lasery | Optyka | Programy | Akcesoria | Napisz do nas
 (C) 1999-2013 by CRI JOLANTA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnie uaktualnienie: 2003-05-03 21:57:16