Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Wtorek, 26 Marzec 2019 - 08:51:13 - EST, Imieniny: Emanuela, Teodora, Tekli

ARCHIWUM PRODUKTÓW - Oprogramowanie - Aplikacje

 • Lucid Triton - Nowy standard wydajności
 • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
 • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
 • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
 • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
 • Nowy Matrox Design Assistant X
 • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Archiwum produktów

 

Kontakt

 

Oprogramowanie Data Translation Global Lab Image/2

UWAGA: PRODUKT ARCHIWALNY.
Dany produkt przestał być produkowany. Informacje o tym produkcie zostały przedstawione dla celów wsparcia technicznego.

Jeżeli posiadają Państwo taki uszkodzony produkt, to jego producent nie zapewnia jego naprawy. Jednak, ze względu na to, że czasem producenci posiadają jakieś zapasy części zamiennych do produktów wycofanych z produkcji, przez pewien okres czasu może istnieć możliwość ich naprawy. Więc warto skontaktować się z naszym biurem aby zapytać o taką możliwość.

Oprogramowanie Data Translation Global Lab Image/2

Interaktywne, elastyczne i łatwe w użytkowaniu oprogramowanie do graficznej analizy obrazów przeznaczonej dla zastosowań naukowo-badawczych i prototypujących. Zawiera kompletny zestaw narzędzi do przetwarzania, analizy i pomiarów obrazów.

GLI/2 w wersji 3.5 dodaje cztery nowe narzędzia, nowe możliwości analizy i rozszerzenia narzędzi. Kilka poziomów rozwoju programistycznego umożłiwia zrobienie wszystkiego, począwszy od graficznego rozwoju aplikacji (bez pisania kodu) do rozwoju kompletnych aplikacji i własnych narzędzi za pomocą Visual C++®. Kompletna biblioteka narzędzi dostarcza wszystkiego dla zadań przetwarzania, analizy i pomiarów obrazów. GLI/2 obsługuje szeroki wybór frame grabberów firmy Data Translation umożliwiając dokładne spełnienie wymagań zadanej aplikacji. Menedżer urządzeń centralizuje ustawienia wszystkich urządzeń wejściowych, takich jak frame grabbery, karty wejść/wyjść cyfrowych i szeregowych itp., także z opcją dodawania własnych ustawień.

Opis

Kompletne rozwiązanie analizy obrazów

GLI/2 to kompletny dostosowywalny pakiet do analizy obrazów idealny dla zastosowań naukowo-badawczych i ogólnych z dziedziny przetwarzania i analizy obrazów, gdzie wymagane jest mierzenie, klasyfikowanie, śledzenie konturów, zliczanie, analiza rozmiarów oraz wiele innych zadań pomiarowych i analiz. Dostarczając wielopoziomowy rozwój programów i kompletną bibliotekę narzędzi dla analizy obrazów, GLI/2 jest kompletnym (wszystko w jednym) rozwiązaniem niezbędnym do rozwiązania złożonych aplikacji przetwarzania i analizy obrazów.

łatwe i elastyczne generowanie programu

GLI/2 zostało zaprojektowane dla szerokiej rzeszy uzytkowników z różnymi stopniami doświadczenia. Dostarcza więc trzy różne poziomy rozwoju dla elastycznej generacji programów. Można wykorzystać jeden z trzech sposobów:

 • Jako samodzielnej aplikacji dla analizy i przetwarzania obrazów z bogatym wyborem predefiniowanych narzędzi dla analizy i przetwarzania obrazów. Można użyć narzędzia skryptów, które umożliwia bardzo szybkie stworzenie programu poprzez proste wskazywanie i klikanie na narzędzia wymaganych operacji - wszystko graficznie, bez pisania kodu.
 • Jako obiektowo zorientowany interfejs programistyczny aplikacji (API) dla własnych aplikacji użytkownika.
 • Jako baza dla dodatkowych własnych narzędzi analizy i przetwarzania obrazów poprzez modyfikowanie istniejących lub tworzenie nowych narzędzi przy użyciu wywołań funkcji obiektowo zorientowanego API.
Z tymi trzema poziomami rozwoju, każdy może użyć GLI/2 stosownie do swojego doświadczenia programistycznego.

Rozszerzona biblioteka narzędzi

GLI/2 dostarcza bogatej biblioteki narzędzi, z których każde jest indywidualnie dostępne w narzędziu skryptowym Point & Click Script Program.Interfejsy użytkownika wszystkich narzędzi zostały tak zaprojektowane, aby były łatwe w użytkowaniu i szybko stosowane.

łatwe w rozbudowie

Ponieważ nigdy nie ma dwóch podobnych zastosowań analizy i przetwarzania obrazów, GLI/2 dostarcza kilku prostych metod dla łatwego tworzenia własnych aplikacji dla analizy i przetwarzania obrazów oraz dla wizji maszynowej. W tym celu można użyć narzędzia skryptów Point & Click Script Program lub też języka programowania Visual C++. Cała funkcjonalność aplikacji głównej i narzędzi jest zawarta w obiektowo zorientowanym graficznym interfejsie programistycznym aplikacji API. Wszystkie wywołania funkcji są doskonale udokumentowane przykładami. Oprogramowanie dostarczane jest w komplecie z wszystkim, co jest potrzebne dla pisania własnych aplikacji. Nie ma więc ukrytych kosztów dla narzędzi programistycznych. Podręcznik Użytkownika zawiera kompletny opis narzędzi, skryptów i interfejsu API oraz wiele przykładów aplikacji wyjaśnianych krok po kroku.

Wsparcie On-Line

Na płytce CD-ROM z dostarczanym oprogramowaniem zawarte są podręczniki typu On-Line, które zawierają wiele przykładów wyjaśnianych krok po kroku zarówno dla aplikacji głównej, jak i dla zestawu narzędzi.

Dane techniczne

Narzędzia analizy obrazów:

 • Narzędzie analizy obiektów: Narzędzie analizy obiektów oblicza ponad 70 różnych skalibrowanych cech obiektów i statystyk. Obliczenia przebiegają prosto i szybko dla wszystkich obiektów. Można znajdować obiekty na pojedynczych obrazach lub na wielu obrazach, a także na różnych częściach wielu obrazów. Narzędzie obsługuje nieograniczoną liczbę obiektów.
 • Narzędzie pomiarowe: Narzędzie pomiarowe umożliwia mierzenie ponad 40 różnych cech obrazów w skalibrowanych jednostkach miary: odległość, kąt, obwód, centroidy, powierzchnię, współczynnik kołowości i wiele innych.
 • Narzędzie profilu liniowego: Narzędzie profilu liniowego umożliwia tworzenie i analizę profili liniowych obrazów. Umożliwia dodanie nieograniczonej liczby profili liniowych do tego samego wykresu. Można dodawać profile liniowe z róznych obrazów i z różnych pól widzenia. To narzędzie obsługuje wszystkie trzy typy liniowych obszarów zainteresowań ROI (odcinka, łamanej i linii ręcznej) o różnej grubości dla zniwelowania zakłóceń w obrazie. Można uzyskać dowolną pochodną dla znalezienia w sposób automatyczny krawędzi, zbiorów krawędzi, wierzchołków i zbiorów wierzchołków. Narzędzie profilu liniowego umożliwia także zmierzenie odległości pomiędzy liniami w skalibrowanych jednostkach miary z dokładnością jednego piksela.
 • Narzędzie histogramu: Narzędzie histogramu umożliwia tworzenie histogramów obrazu. Umożliwia nanoszenie wielu róznych histogramów na ten sam wykres dla porównania. Histogramy mogą być dostosowywane przez użytkownika (zmiana rozmiarów, powiększanie itp.) i drukowane.
 • Narzędzie zgodności: Narzędzie zgodności porównuje pozyskany obraz ze znanym standardowym obrazem wzorcowym i określa procentową ocenę skorelowania tych obrazów.

Narzędzia przetwarzania obrazów:

 • Narzędzie arytmetyczne: Narzędzie arytmetyczne realizuje wiele róznych operacji arytmetycznych na dwóch obrazach umieszczając ich wynik w obrazie wyjściowym.
 • Narzędzie filtrów: Narzędzie filtrów umożliwia realizację filtrów (splotów) na zadanym obrazie. Narzędzie obsługuje dużą liczbę popularnych filtrów takich, jak: uśredniający, Sobel'a, Laplace'a i umożliwia dodanie pojedynczych lub podwójnych jąder filtrów użytkownika o rozmiarach od 1x1 do 7x7.
 • Narzędzie progowania: Narzędzie progowania umożliwia wykonanie progowania obrazu dla otrzymania obrazu binarnego. Dostarcza progowania barwnego i wieloobszarowego z obsługą histogramu. Nowe możliwości obejmują funkcję automatycznego progowania, która operuje na danych obrazu monochromatycznego, planach RGB, HSL i luminancji (Y).
 • Narzędzie morfologii: Narzędzie morfologii binarnej umożliwia realizację funkcji morfologicznych na obrazach binarnych. Realizowane są takie funkcje, jak: erozja, dylatacja, otwieranie, zamykanie, szkieletowanie i "działy wodne".
 • Narzędzie zamiany polaryzacji: Narzędzie zamiany polaryzacji pobiera obraz kołowy i taki, który może być łatwo zmierzony. Następnie transformuje obrazy ze współrzędnych kołowych do prostokątnych za pomocą operacji biliniowej interpolacji/mapowania.

Narzędzia systemowe i narzędzia plików:

 • Narzędzie kalibracji: Narzędzie Kalibracji na podstawie czterech par punktów "piksel-punkt rzeczywisty" tworzy obiekt kalibracji, na podstawie którego są określane rzeczywiste jednostki miary. W systemie może być jednocześnie wiele różnych obiektów kalibracji, co umożliwia jednoczesną obsługę systemów z wieloma kamerami. Nazwy obiektów kalibracji mogą być zmieniane, a obiekty kalibracji mogą być zapisywane na dysku komputera, a następnie z niego odczytywane. Zapewniona jest obsługa transformacji projekcyjnej, dzięki czemu kamera nie musi być usytuowana prostopadle do pozyskiwanego obrazu.
 • Narzędzie menedżera ROI (obszaru zainteresowań): Narzędzie menedżera ROI umożłiwa tworzenie i analizę obszarów zainteresowań. Obsługiwane są następujące typy obszarów zainteresowań: punkt, prostokąt, elipsa, linia prosta, wielobok, linia odręczna, wielobok odręczny i obszar odręczny. Można dodawać podobne grupy obszarów tak, że w łatwy i szybki sposób mogą być względem siebie uporządkowane.
 • Narzędzie menedżera plików: Narzędzie menedżera plików umożliwia importowanie obrazów z dysku z jednego z 23 popularnych formatów plików i zapisywanie obrazów w formacie BMP lub TIFF.
 • Narzędzie tekstowe: Narzędzie tekstowe umożliwia tworzenie wielolinijkowego tekstu i umieszczanie go w dowolnym miejscu na obrazie. Można określić kolor tekstu i kolor tła (także transparentne), rodzaj czcionki i jej wielkość. Tekst może być umieszczany bezpośrednio na obrazie lub może być nakładkowany.
 • Narzędzie zmiany piksela: Narzędzie zmiany piksela umożliwia łatwą zmianę wartości piksela obrazu lub transparentnej nakładki obrazu.
 • Narzędzie menedżera obrazów: Narzędzie menedżera obrazów umożliwia łatwe zarządzanie obrazami w pamięci komputera. Można uzyskać listę obrazów w pamięci, określić ich nazwy i atrybuty, obejrzeć ich miniatury, usunąć obraz, wybrać obraz do pola widzenia, utworzyć nowy obraz lub też zmienić jego nazwę.
 • Narzędzie wejść/wyjść cyfrowych: Narzędzie wejść/wyjść cyfrowych to uniwersalne narzędzie dla obsługi kart cyfrowych wejść/wyjść umożliwiających podłączenie zewnętrznych urządzeń peryferyjnych.
 • Narzędzie wejść/wyjść szeregowych: Narzędzie wejść/wyjść szeregowych umożliwia wysyłanie i pobieranie danych poprzez port szeregowy komputera PC, umożliwiając w ten sposób komunikację z urządzeniami peryferyjnymi.
 • Narzędzie dźwięku: Narzędzie dźwięku umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych WAV przy użyciu standardowej karty dźwiękowej.
 • Narzędzie kolorowego planu: Narzędzie kolorowego planu pozwala na wykonywanie operacji na obrazach kolorowych dla wyciągnięcia i oddzielenia informacji barwnych. Przetwarzanie obrazów HSL umożliwiających operowanie na barwie (Hue) stanowi rozszerzenie standardowych operacji na składowych RGB, luminancji (Y), infazie (I) i kwadraturze (Q). Wynikowe barwne dane mogą być wykorzystane przez inne narzędzia obsługujące kolorowe dane (np. narzędzie pomiarów, narzędzie obiektów, narzędzie histogramu, narzędzie progowania itp.).
 • Narzędzie poszukiwania krawędzi: Narzędzie poszukiwania krawędzi umożliwia wyodrębnianie krawędzi i konturów z obrazu binarnego. Wynikowe krawędzie mogą być użyte do wykonywania precyzyjnych pomiarów za pomocą narzędzia pomiarów.
 • Narzędzie dopasowania kształtu ROI: Narzędzie dopasowania kształtu ROI umożliwia dopasowanie obszarów zainteresowań do szczególnych krawędzi i konturów znalezionych na obrazie binarnym poprzez transformowanie ich do odpowiedniego kształtu. Dla dopasowania wykorzystywane są linie dla krawędzi, koła dla wycinków kołowych itp.. Wynikowy dopasowany obszar zainteresowań może być użyty do wykonywania dalszych pomiarów za pomocą innych narzędzi.
 • Narzędzie importu/exportu: Narzędzie importu/exportu umożliwia importowanie i eksportowanie różnych danych i obrazów w czasie rzeczywistym pomiędzy GLI/2 i aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak Visual Basic, Delphi, MATLAB itp..
 • Narzędzie promptu: Narzędzie promptu pozwala na interakcję utworzonego programu z użytkownikiem w czasie jego wykonywania. Kiedy w skrypcie zostanie napotkane narzędzie promptu, na ekranie pojawia się okno dialogowe, które umożliwia użytkownikowi wprowadzenie pożądanej informacji (np. odpowiedź tak/nie, podanie nazwy, liczby próbek itp.). Program może więc wtedy działać, aż wykona zadaną liczbę operacji.
 • Narzędzie modyfikacji obrazu: Narzędzie modyfikacji obrazu pozwala na obrócenie, przeskalowanie, obcięcie, przewrócenie i powiększenie wybranego obrazu.

Narzędzia pozyskiwania i wyświetlania obrazów:

 • Narzędzie pozyskiwania: Narzędzie pozyskiwania umożliwia pozyskiwanie obrazu za pomocą jednego z obsługiwanych frame grabberów firmy Data Translation. Narzędzie zawiera dwie formy obsługi żywego obrazu wideo, programową obsługę frame grabberów, umożliwia pozyskiwanie żywego obrazu wideo, zapisywanie pozyskiwanego obrazu na dysk lub do pamięci operacyjnej, wyzwalanie, obsługę wielu kanałów frame grabbera, umożliwia uśrednianie i wiele innych operacji.
 • Narzędzie wyświetlania: Narzędzie wyświetlania określa, jak przeglądać obrazy z poziomami szarości. Ten sam obraz można przegladać jednocześnie na różne sposoby w różnych polach widzenia. Można uwydatnić małe niewidoczne szczegóły, pokazać obrazy w pseudokolorach, zwiększyć kontrast i jasność, odwrócić i realizować wiele innych operacji. Można modyfikować wyjściową tablicę barwną LUT na bazie powiązań pikseli z wykorzystaniem funkcji przeciągnij i upuść (drag & drop).
 • Narzędzie odtwarzacza AVI: Narzędzie odtwarzacza AVI umożliwia odtwarzanie klipów wideo zapisanych w formacie AVI oraz umożliwia przegląd obrazów w sposób krokowy, zatrzymanie obrazu i wybór obrazu do zapisu dla dalszych operacji przetwarzania i analizy obrazów.
 • Narzędzie TWAIN: Narzędzie TWAIN umożliwia pozyskiwanie obrazów za pomocą skanerów, aparatów cyfrowych i za pomocą wielu innych urządzeń zgodnych ze standardem TWAIN.

Narzędzia programowania/skryptów:

 • Narzędzie skryptów Point & Click: Narzędzie skryptów Point & Click sprawia prostym projektowanie, tworzenie i testowanie własnych aplikacji. Pisanie programów nie jest wymagane. Wystarczy wskazywać i klikać odpowiednie operacje i narzędzie automatycznie utworzy i zachowa nam skrypt, który później może być łatwo zmodyfikowany dla pełniejszego spełnienia wymagań aplikacji.
 • Narzędzie skryptów użytkownika: Narzędzie skryptów użytkownika umożliwia projektowanie, tworzenie i testowanie własnych aplikacji przy użyciu języka programowania typu Basic. Skrypty są zachowywane w zbiorze w formacie tekstowym.

Wymagania systemowe

 • komputer PC z procesorem IA32 (klasy Pentium lub lepszym)
 • system operacyjny Microsoft® Windows® 2000 lub XP
 • minimum 128 MB pamięci operacyjnej RAM, zalecane 256 MB
 • 100 MB wolnej przestrzeni dyskowej
 • wolny slot magistrali PCI dla frame grabbera
 • karta grafiki kompatybilna z DDI
 • napęd CD-ROM
 • opcjonalnie Microsoft® Visual C/C++ dla tworzenia własnych narzędzi i aplikacji

Dokumenty

gli2.pdf - Ulotka - w języku angielskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE