CRI JOLANTA - strona główna
BASLER - kamery matrycowe GigE Vision serii Scout i Pioneer
 
O firmie Informacje Produkty Usługi Serwis Pobierz pliki Szukaj  
  Wtorek, 11 Grudzień 2018, 13:43:44 - EST, Imieniny: Damazego, Daniela, Waldemara
 
PRODUKTY - Programy
 
Systemy wizyjne
Frame grabbery
Procesory wideo
Akwizycja danych
Medyczne
Kamery
Obiektywy
Oświetlacze
Lasery
Optyka
Programy
Biblioteki oprogramowania SDK
Aplikacje
Akcesoria
 
Napisz do nas
 
Programy
Archiwum programów
 
 
Oprogramowanie Data Translation Global Lab Image/2

Oprogramowanie Data Translation Global Lab Image/2 Interaktywne, elastyczne i łatwe w użytkowaniu oprogramowanie do graficznej analizy obrazów przeznaczonej dla zastosowań naukowo-badawczych i prototypujących. Zawiera kompletny zestaw narzędzi do przetwarzania, analizy i pomiarów obrazów.
 

GLI/2 w wersji 3.5 dodaje cztery nowe narzędzia, nowe możliwości analizy i rozszerzenia narzędzi. Kilka poziomów rozwoju programistycznego umożłiwia zrobienie wszystkiego, począwszy od graficznego rozwoju aplikacji (bez pisania kodu) do rozwoju kompletnych aplikacji i własnych narzędzi za pomocą Visual C++®. Kompletna biblioteka narzędzi dostarcza wszystkiego dla zadań przetwarzania, analizy i pomiarów obrazów. GLI/2 obsługuje szeroki wybór frame grabberów firmy Data Translation umożliwiając dokładne spełnienie wymagań zadanej aplikacji. Menedżer urządzeń centralizuje ustawienia wszystkich urządzeń wejściowych, takich jak frame grabbery, karty wejść/wyjść cyfrowych i szeregowych itp., także z opcją dodawania własnych ustawień.
 

Dokumenty związane z produktem:
gli2.pdf - Ulotka - w języku angielskim

 

 Charakterystyka   Opis techniczny   Wymagania sprzętowe

CHARAKTERYSTYKA

Kompletne rozwiązanie analizy obrazów

GLI/2 to kompletny dostosowywalny pakiet do analizy obrazów idealny dla zastosowań naukowo-badawczych i ogólnych z dziedziny przetwarzania i analizy obrazów, gdzie wymagane jest mierzenie, klasyfikowanie, śledzenie konturów, zliczanie, analiza rozmiarów oraz wiele innych zadań pomiarowych i analiz. Dostarczając wielopoziomowy rozwój programów i kompletną bibliotekę narzędzi dla analizy obrazów, GLI/2 jest kompletnym (wszystko w jednym) rozwiązaniem niezbędnym do rozwiązania złożonych aplikacji przetwarzania i analizy obrazów.

Łatwe i elastyczne generowanie programu

GLI/2 zostało zaprojektowane dla szerokiej rzeszy uzytkowników z różnymi stopniami doświadczenia. Dostarcza więc trzy różne poziomy rozwoju dla elastycznej generacji programów. Można wykorzystać jeden z trzech sposobów:

Z tymi trzema poziomami rozwoju, każdy może użyć GLI/2 stosownie do swojego doświadczenia programistycznego.

Rozszerzona biblioteka narzędzi

GLI/2 dostarcza bogatej biblioteki narzędzi, z których każde jest indywidualnie dostępne w narzędziu skryptowym Point & Click Script Program.Interfejsy użytkownika wszystkich narzędzi zostały tak zaprojektowane, aby były łatwe w użytkowaniu i szybko stosowane.

Łatwe w rozbudowie

Ponieważ nigdy nie ma dwóch podobnych zastosowań analizy i przetwarzania obrazów, GLI/2 dostarcza kilku prostych metod dla łatwego tworzenia własnych aplikacji dla analizy i przetwarzania obrazów oraz dla wizji maszynowej. W tym celu można użyć narzędzia skryptów Point & Click Script Program lub też języka programowania Visual C++. Cała funkcjonalność aplikacji głównej i narzędzi jest zawarta w obiektowo zorientowanym graficznym interfejsie programistycznym aplikacji API. Wszystkie wywołania funkcji są doskonale udokumentowane przykładami. Oprogramowanie dostarczane jest w komplecie z wszystkim, co jest potrzebne dla pisania własnych aplikacji. Nie ma więc ukrytych kosztów dla narzędzi programistycznych. Podręcznik Użytkownika zawiera kompletny opis narzędzi, skryptów i interfejsu API oraz wiele przykładów aplikacji wyjaśnianych krok po kroku.

Wsparcie On-Line

Na płytce CD-ROM z dostarczanym oprogramowaniem zawarte są podręczniki typu On-Line, które zawierają wiele przykładów wyjaśnianych krok po kroku zarówno dla aplikacji głównej, jak i dla zestawu narzędzi.
 

SPECYFIKACJA

Narzędzia analizy obrazów:

Narzędzia przetwarzania obrazów:

 • Narzędzie arytmetyczne: Narzędzie arytmetyczne realizuje wiele róznych operacji arytmetycznych na dwóch obrazach umieszczając ich wynik w obrazie wyjściowym.
 • Narzędzie filtrów: Narzędzie filtrów umożliwia realizację filtrów (splotów) na zadanym obrazie. Narzędzie obsługuje dużą liczbę popularnych filtrów takich, jak: uśredniający, Sobel'a, Laplace'a i umożliwia dodanie pojedynczych lub podwójnych jąder filtrów użytkownika o rozmiarach od 1x1 do 7x7.
 • Narzędzie progowania: Narzędzie progowania umożliwia wykonanie progowania obrazu dla otrzymania obrazu binarnego. Dostarcza progowania barwnego i wieloobszarowego z obsługą histogramu. Nowe możliwości obejmują funkcję automatycznego progowania, która operuje na danych obrazu monochromatycznego, planach RGB, HSL i luminancji (Y).
 • Narzędzie morfologii: Narzędzie morfologii binarnej umożliwia realizację funkcji morfologicznych na obrazach binarnych. Realizowane są takie funkcje, jak: erozja, dylatacja, otwieranie, zamykanie, szkieletowanie i "działy wodne".
 • Narzędzie zamiany polaryzacji: Narzędzie zamiany polaryzacji pobiera obraz kołowy i taki, który może być łatwo zmierzony. Następnie transformuje obrazy ze współrzędnych kołowych do prostokątnych za pomocą operacji biliniowej interpolacji/mapowania.

Narzędzia systemowe i narzędzia plików:

 • Narzędzie kalibracji: Narzędzie Kalibracji na podstawie czterech par punktów "piksel-punkt rzeczywisty" tworzy obiekt kalibracji, na podstawie którego są określane rzeczywiste jednostki miary. W systemie może być jednocześnie wiele różnych obiektów kalibracji, co umożliwia jednoczesną obsługę systemów z wieloma kamerami. Nazwy obiektów kalibracji mogą być zmieniane, a obiekty kalibracji mogą być zapisywane na dysku komputera, a następnie z niego odczytywane. Zapewniona jest obsługa transformacji projekcyjnej, dzięki czemu kamera nie musi być usytuowana prostopadle do pozyskiwanego obrazu.
 • Narzędzie menedżera ROI (obszaru zainteresowań): Narzędzie menedżera ROI umożłiwa tworzenie i analizę obszarów zainteresowań. Obsługiwane są następujące typy obszarów zainteresowań: punkt, prostokąt, elipsa, linia prosta, wielobok, linia odręczna, wielobok odręczny i obszar odręczny. Można dodawać podobne grupy obszarów tak, że w łatwy i szybki sposób mogą być względem siebie uporządkowane.
 • Narzędzie menedżera plików: Narzędzie menedżera plików umożliwia importowanie obrazów z dysku z jednego z 23 popularnych formatów plików i zapisywanie obrazów w formacie BMP lub TIFF.
 • Narzędzie tekstowe: Narzędzie tekstowe umożliwia tworzenie wielolinijkowego tekstu i umieszczanie go w dowolnym miejscu na obrazie. Można określić kolor tekstu i kolor tła (także transparentne), rodzaj czcionki i jej wielkość. Tekst może być umieszczany bezpośrednio na obrazie lub może być nakładkowany.
 • Narzędzie zmiany piksela: Narzędzie zmiany piksela umożliwia łatwą zmianę wartości piksela obrazu lub transparentnej nakładki obrazu.
 • Narzędzie menedżera obrazów: Narzędzie menedżera obrazów umożliwia łatwe zarządzanie obrazami w pamięci komputera. Można uzyskać listę obrazów w pamięci, określić ich nazwy i atrybuty, obejrzeć ich miniatury, usunąć obraz, wybrać obraz do pola widzenia, utworzyć nowy obraz lub też zmienić jego nazwę.
 • Narzędzie wejść/wyjść cyfrowych: Narzędzie wejść/wyjść cyfrowych to uniwersalne narzędzie dla obsługi kart cyfrowych wejść/wyjść umożliwiających podłączenie zewnętrznych urządzeń peryferyjnych.
 • Narzędzie wejść/wyjść szeregowych: Narzędzie wejść/wyjść szeregowych umożliwia wysyłanie i pobieranie danych poprzez port szeregowy komputera PC, umożliwiając w ten sposób komunikację z urządzeniami peryferyjnymi.
 • Narzędzie dźwięku: Narzędzie dźwięku umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych WAV przy użyciu standardowej karty dźwiękowej.
 • Narzędzie kolorowego planu: Narzędzie kolorowego planu pozwala na wykonywanie operacji na obrazach kolorowych dla wyciągnięcia i oddzielenia informacji barwnych. Przetwarzanie obrazów HSL umożliwiających operowanie na barwie (Hue) stanowi rozszerzenie standardowych operacji na składowych RGB, luminancji (Y), infazie (I) i kwadraturze (Q). Wynikowe barwne dane mogą być wykorzystane przez inne narzędzia obsługujące kolorowe dane (np. narzędzie pomiarów, narzędzie obiektów, narzędzie histogramu, narzędzie progowania itp.).
 • Narzędzie poszukiwania krawędzi: Narzędzie poszukiwania krawędzi umożliwia wyodrębnianie krawędzi i konturów z obrazu binarnego. Wynikowe krawędzie mogą być użyte do wykonywania precyzyjnych pomiarów za pomocą narzędzia pomiarów.
 • Narzędzie dopasowania kształtu ROI: Narzędzie dopasowania kształtu ROI umożliwia dopasowanie obszarów zainteresowań do szczególnych krawędzi i konturów znalezionych na obrazie binarnym poprzez transformowanie ich do odpowiedniego kształtu. Dla dopasowania wykorzystywane są linie dla krawędzi, koła dla wycinków kołowych itp.. Wynikowy dopasowany obszar zainteresowań może być użyty do wykonywania dalszych pomiarów za pomocą innych narzędzi.
 • Narzędzie importu/exportu: Narzędzie importu/exportu umożliwia importowanie i eksportowanie różnych danych i obrazów w czasie rzeczywistym pomiędzy GLI/2 i aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak Visual Basic, Delphi, MATLAB itp..
 • Narzędzie promptu: Narzędzie promptu pozwala na interakcję utworzonego programu z użytkownikiem w czasie jego wykonywania. Kiedy w skrypcie zostanie napotkane narzędzie promptu, na ekranie pojawia się okno dialogowe, które umożliwia użytkownikowi wprowadzenie pożądanej informacji (np. odpowiedź tak/nie, podanie nazwy, liczby próbek itp.). Program może więc wtedy działać, aż wykona zadaną liczbę operacji.
 • Narzędzie modyfikacji obrazu: Narzędzie modyfikacji obrazu pozwala na obrócenie, przeskalowanie, obcięcie, przewrócenie i powiększenie wybranego obrazu.

Narzędzia pozyskiwania i wyświetlania obrazów:

 • Narzędzie pozyskiwania: Narzędzie pozyskiwania umożliwia pozyskiwanie obrazu za pomocą jednego z obsługiwanych frame grabberów firmy Data Translation. Narzędzie zawiera dwie formy obsługi żywego obrazu wideo, programową obsługę frame grabberów, umożliwia pozyskiwanie żywego obrazu wideo, zapisywanie pozyskiwanego obrazu na dysk lub do pamięci operacyjnej, wyzwalanie, obsługę wielu kanałów frame grabbera, umożliwia uśrednianie i wiele innych operacji.
 • Narzędzie wyświetlania: Narzędzie wyświetlania określa, jak przeglądać obrazy z poziomami szarości. Ten sam obraz można przegladać jednocześnie na różne sposoby w różnych polach widzenia. Można uwydatnić małe niewidoczne szczegóły, pokazać obrazy w pseudokolorach, zwiększyć kontrast i jasność, odwrócić i realizować wiele innych operacji. Można modyfikować wyjściową tablicę barwną LUT na bazie powiązań pikseli z wykorzystaniem funkcji przeciągnij i upuść (drag & drop).
 • Narzędzie odtwarzacza AVI: Narzędzie odtwarzacza AVI umożliwia odtwarzanie klipów wideo zapisanych w formacie AVI oraz umożliwia przegląd obrazów w sposób krokowy, zatrzymanie obrazu i wybór obrazu do zapisu dla dalszych operacji przetwarzania i analizy obrazów.
 • Narzędzie TWAIN: Narzędzie TWAIN umożliwia pozyskiwanie obrazów za pomocą skanerów, aparatów cyfrowych i za pomocą wielu innych urządzeń zgodnych ze standardem TWAIN.

Narzędzia programowania/skryptów:

 • Narzędzie skryptów Point & Click: Narzędzie skryptów Point & Click sprawia prostym projektowanie, tworzenie i testowanie własnych aplikacji. Pisanie programów nie jest wymagane. Wystarczy wskazywać i klikać odpowiednie operacje i narzędzie automatycznie utworzy i zachowa nam skrypt, który później może być łatwo zmodyfikowany dla pełniejszego spełnienia wymagań aplikacji.
 • Narzędzie skryptów użytkownika: Narzędzie skryptów użytkownika umożliwia projektowanie, tworzenie i testowanie własnych aplikacji przy użyciu języka programowania typu Basic. Skrypty są zachowywane w zbiorze w formacie tekstowym.

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 
Strona główna | O firmie | Informacje | Produkty | Usługi | Serwis | Pobierz pliki | Szukaj
Systemy wizyjne | Frame grabbery | Procesory wideo | Akwizycja danych | Medyczne | Kamery | Obiektywy | Oświetlacze | Lasery | Optyka | Programy | Akcesoria | Napisz do nas
 (C) 1999-2013 by CRI JOLANTA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnie uaktualnienie: 2003-04-14 23:05:20