CRI JOLANTA - strona główna
CRI JOLANTA - Realizacje oprogramowania
 
O firmie Informacje Produkty Usługi Serwis Pobierz pliki Szukaj  
  Wtorek, 22 Styczeń 2019, 08:39:32 - EST, Imieniny: Anastazego, Dobromysła, Wincentego
 
USŁUGI
 
Internet
Programy
Szkolenia
 
Napisz do nas
 
Produkcja i wdrażanie aplikacji internetowych - oferta

Aplikacje internetowe, ekstranetowe i intranetowe.

Każdy człowiek jest w stanie dostrzec jak wiele korzyści dostarcza nam sieć Internetu. Dla firm szczególnie ważne są korzyści marketingowe i finansowe. Internet staje się dla nich nowym medium dla kontaktu z klientami i partnerami handlowymi. Aby rozszerzyć w taki sposób zakres działalności firmy niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich aplikacji internetowych. Za pomocą takich aplikacji można udostępnić odpłatnie informacje z baz danych wybranym odbiorcom albo usprawnić współpracę z partnerami biznesowymi za pomocą danych udostępnianych w Internecie.

Rozszerzeniem możliwości aplikacji intenetowych jest ekstranet i intranet. Ekstranet jest to wewnętrzny serwis informacyjny firmy udostępniany na zewnątrz poprzez sieć internetu. Najczęściej informacje te są udostępniane poprzez zasoby WWW i przeglądarkę internetową. Informacje mogą być udostępniane pracownikom, partnerom handlowym i klientom, którzy dzięki temu mają możliwość wglądu do określonych wewnętrznych danych firmy, np. dotyczących realizacji zamówienia. Extranet jest dobrym sposobem na kształtowanie pozytywnych relacji z klientem oraz na budowanie lojalności wobec firmy.

Intranet to z kolei wewnętrzny system wymiany informacji w firmie udostępniany tylko pracownikom firmy. System ten, mimo tego, że jest realizowany w ramach istniejącej sieci lokalnej firmy, bazuje na technologiach internetowych. Intranet to prosty sposób na usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy (poprzez wewnętrzną pocztę zakładową lub grupy dyskusyjne) oraz na usprawnienie i przyspieszenie obiegu dokumentów.

Ze względu na indywidulany charakter działalności firm często zdarza się, że uniwersalne aplikacje internetowe nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań lub nie dają się w prosty sposób zintegrować z istniejącym systemem zarządzania firmą. W takich przypadkach oferujemy wykonanie i wdrożenie oprogramowania internetowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy i użytkowników oprogramowania. Realizujemy tego typu zadania dla intranetu, ekstranetu i zaawansowanych serwisów internetowych www oraz dla zastosowań przemysłowych.
 

Realizacje.

System aktywnych stron WWW forWEBProjektowane, realizowane i wdrażane przez nas oprogramowanie jest idealnie dostosowane do potrzeb firm i użytkowników tego oprogramowania. Oprogramowanie to może być tak proste jak książka adresowa z bazą danych kontaktów lub tak złożone jak system zdalnego programowania i monitorowania pracy grupy spawarek do plastiku. Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub może być zintegrowane z innym oprogramowaniem używanym w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie to może być także aplikacją intranetową, ekstranetową lub internetową.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu programistów i projektantów jest gwarancją stworzenia oprogramowania zgodnego z najnowszymi i najwyższymi standardami. Często stosujemy autorskie rozwiązania będące rezultatem tego wieloletniego doświadczenia, które sprawdziły się w wykonanych wcześniej projektach.Oprogramowanie przez nas tworzone charakteryzuje się prostym, łatwym, funkcjonalnym i jednocześnie nowoczesnym interfejsem użytkownika stosownym do zadań, jakie ma spełniać. Przy tworzeniu oprogramowania aktywnie współpracujemy z jego odbiorcą służąc mu radą i podpowiadając rozwiązania. Jednocześnie wspólnie z nim staramy się zrozumieć i jasno sprecyzować jego wymagania i dostosować do nich realizowane oprogramowanie.

Tworzymy oprogramowanie dla firm polskich i zagranicznych. Stale współpracujemy ze znanymi firmami z Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Belgii. Dla pełnego zapoznania się z naszą ofertą projektowania, tworzenia i wdrażania oprogramowania zapraszamy do zapoznania się z przykładami zrealizowanych projektów.
 

Oferta.

Nasza firma specjalizuje się w realizacji projektów dla różnych systemów operacyjnych, w szczególności: Microsoft® Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Microsoft® Windows® CE oraz Linux. Przy tworzeniu oprogramowania korzystamy z różnych najnowocześniejszych narzędzi, między innymi: Microsoft® Visual C++ i Visual Basic, Borland® C++ Builder, Delphi i Java Builder oraz Assembler.
Tworzone przez nas oprogramowanie często wymaga jednoczesnego korzystania z różnych narzędzi, a także wspomagania rozwiązań językami skryptów, np.: CGI, Perl, PHP, JavaScript lub VBS.
Nasza znajomość różnych komercyjnych i niekomercyjnych systemów baz danych (MS SQL, SyBase SQL Oracle, MySQL, PostgreSQL, Interbase, DB2, Access, Paradox, DBase i innych) daje gwarancję dopasowania tworzonego przez nas oprogramowania do istniejącego już oprogramowania.
Dla rozwiązywania skomplikowanych problemów technicznych przydatna jest nasza dogłębna znajomość różnych technologii programistycznych, między innymi: JavaSwing, J2EE, JSP, ActiveX, ASP, XML, HTML, DHTML.

W ramach tworzenia oprogramowania oferujemy kompleksową usługę obejmującą:

  • Opracowanie wizji i głównych założeń oprogramowania ma bazie ogólnych informacji dostarczonych przez zleceniodawcę.
  • Stworzenie ogólnego projektu logicznego oprogramowania.
  • Opracowanie szczegółowego projektu technicznego oprogramowania obejmującego formę i technologię realizacji, szczegółowy opis interfejsu użytkownika, opis modułów, funkcji, szablonów, wydruków i innych cech.
  • Utworzenie poszczególnych modułów oprogramowania według uzgodnionego harmonogramu.
  • Testowanie funkcjonalności, niezawodności i stabilności oprogramowania.
  • Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej oraz podręcznika użytkownika oprogramowania.
  • Wdrożenie oprogramowania.
  • Szkolenie użytkowników z zakresu użytkowania oprogramowania.
  • Monitorowanie i serwisowanie oprogramowania.
  • Modernizowanie i dostosowywanie oprogramowania do nowych wymagań i potrzeb zleceniodawcy.

 
 
Strona główna | O firmie | Informacje | Produkty | Usługi | Serwis | Pobierz pliki | Szukaj
Internet | Programy | Szkolenia | Napisz do nas
 (C) 1999-2009 by CRI JOLANTA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnie uaktualnienie: 2003-04-06 15:36:56